Označovanie pneumatík
  • M/C - motocyklová pneumatika
  • Reinf. - zosilnená konštrukcia pneumatiky
  • TL - bezdušová pneumatika
  • TT - pneumatika použiteľná s dušou
  • TL/TT - pneumatiku možno použiť aj s dušou, aj ako bezdušovú
  • NHS - pneumatika nie je homologizovaná pre cestnú premávku
  • WW - biele boky